Home » Mededelingen » 2018 was een succesvol jaar!

2018 was een succesvol jaar!

Met een meer dan tevreden gevoel kijkt het bestuur van De Eendenkooi terug op het afgelopen jaar. Nieuwe activiteiten, zoals de twee pub quizzen werden met succes opgezet en het 40-jarig bestaan werd met een geslaagde feestweek gevierd! Maar wat vooral van belang is, is dat steeds meer mensen de weg naar De Eendenkooi weten te vinden. Zo groeit bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan de BINGO gestaag en staan nieuw activiteiten op stapel. Elkaar ontmoeten en in de zalen van De Eendenkooi, sociale, culturele of sportieve activiteiten mogelijk maken, is de primaire functie van De Eendenkooi. Daar slagen wij steeds beter in en dat stemt tot tevredenheid. Het biedt een goede basis voor het nieuwe jaar.

In de flyer geven we wij u naast de activiteiten voor de komende maanden ook al een doorkijk naar wat u in de tweede helft van het jaar kunt verwachten. Heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten, laat het ons weten!

Een centrale rol bij het organiseren van activiteiten speelde onze secretaris Willi Nieuwenhuis. Helaas heeft zij eind van het jaar besloten haar functie als secretaris van het bestuur en voorzitter van de Activiteitencommissie neer te leggen. Zij blijft wel voorzitter van de bibliotheek en zo bij De Eendenkooi betrokken. Gelukkig hebben wij een goede opvolgster voor haar gevonden. Ciska van Doesum heeft haar plaats als secretaris van ons bestuur inmiddels ingenomen.

We hebben in 2018 een aantal verbeteringen aan het gebouw aan kunnen brengen. De buitenmuren zijn opnieuw gevoegd en de buitenkant is geschilderd. Daarbij zijn rotte plekken en deuren vervangen. Dubbelglas werd aangebracht. Diverse nieuwe armaturen met duurzame LED-verlichting zijn aangebracht en de twee oude cv-ketels zijn vervangen door één zuiniger. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij ambities om ons gebouw verder te gaan verduurzamen. U ziet het aan ambities ontbreekt het ons niet. U blijft van harte welkom. Ook voor  grotere bijeenkomsten en feesten waarvoor uw eigen huis te klein is. Wij hopen u regelmatig in onze Eendenkooi te ontmoeten.

Jaap van Meijgaarden

voorzitter