Home » Verenigingen » MBVO

MBVO

Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)
Het meer bewegen voor ouderen (seniorengymnastiek) is een onderdeel van de Bejaardensocieteit. Activiteiten op donderdagmorgen in de sportzaal.
Secretariaat : Mevr. A. Soels, tel. 541.14.54.
Inlichtingen over koersbal : J. van der Meer, tel. 541.08.86.
Andere activiteiten : B.Prins, 541.10.23.
Het meer bewegen voor ouderen (seniorengymnastiek) is een onderdeel van de Bejaardensocieteit. Activiteiten op donderdagmorgen in de sportzaal.
Secretariaat : Mevr. A. Soels, tel. 541.14.54.
Inlichtingen over koersbal : J. van der Meer, tel. 541.08.86.
Andere activiteiten : B.Prins, 541.10.23.